شرکت لعاب مشهد بعنوان تنها تولیدکننده لعاب فلز ، سرامیک و رنگدانه های سرامیکی در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک تهران خضور بعمل رسانیده است. جهت بازدید از این غرفه به سالن 13 غرفه 34 مراجعه فرمایید.